Mój dzisiejszy obiad. Bardzo Å‚atwe w przygotowaniu. Szpinak podsmazyÅ‚am na maseÅ‚ku doprawiajÄ…c vegetÄ…, boczek równiez przed wyÅ‚ożeniem delikatnie podsmażyÅ‚am. Przed &#i212;zamkn8Ä™ciem„ potrawy obficie posypaÅ‚am bazyliÄ…. pychaaa )


トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-08-16 (火) 05:09:09 (2139d)